Uporabi kodo SUSKA25 za 25% popust na vse neznižane izdelke.

Splošni pogoji poslovanja

To spletno mesto upravlja Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi – oblikovalka, z naslovom Pod Sedovnikom 17, 6210 Sežana, Slovenija (v nadaljevanju: »Fi by Gaja«). Na celotnem spletnem mestu se izrazi »mi«, »nas«, »naš« in »prodajalec« nanašajo na Fi by Gaja. Fi by Gaja ponuja to spletno mesto (https://fibygaja.com/), vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na tem mestu na voljo vam (»uporabnik«).

Če obiščete naše spletno mesto in/ali nekaj kupite pri nas, se strinjate, da vas zavezujejo ti splošni pogoji poslovanja (»Splošni pogoji«), vključno z morebitnimi sklici in/ali hiperpovezavami. Ti Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta.

1. člen: Uporaba Splošnih pogojev in zaveze uporabnika

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev ob nakupu katerega koli izdelka na spletnem mestu zavezuje, da bo spoštoval Splošne pogoje. Uporabnik brez sprejetja Splošnih pogojev izdelkov preko spletnega mesta ne more kupiti.

Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni le zaradi lažjega razumevanja in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te Splošne pogoje.

 • S sprejemom Splošnih pogojev uporabnik izjavlja in jamči, da:
 • izpolnjuje zakonske pogoje za sklenitev pogodbe;
 • so osebni podatki in drugi podatki, ki jih je posredoval prodajalcu med registracijo uporabniškega računa ali nakupom izdelka, pravilni, resnični in ažurni. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način preveri posredovane podatke tudi tako, da od uporabnika zahteva ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje posredovane podatke, in v primeru kršitve prve povedi te alineje deaktivira ali izbriše uporabnikov račun;
 • bo uporabljal platformo v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer se bo vzdržal kakršnekoli neposredne ali posredne uporabe platform, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi, temi Splošnimi pogoji ali ki na kakršenkoli način posega ali škodi pravicam tretjih oseb;
 • brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne bo reproduciral, podvajal, kopiral, prodajal, preprodajal ali izkoriščal nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev zagotovljena.

2. člen: Informacije na spletnem mestu

To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije niso nujno aktualne in so vam na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da je vaša odgovornost, da spremljate spremembe na našem spletnem mestu.

3. člen: Oddaja in potrdilo naročila

Po oddaji naročila uporabnik prejeme na posredovani elektronski naslov obvestilo o prejemu naročila, kar pomeni, da je naročilo uspešno oddano. Pravni status prejetega naročila je prednaročilo” in nas ne zavezuje k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročila ne potrdimo. Naročilo je potrjeno, ko uporabnik na posredovani elektronski naslov prejme obvestilo o potrditvi naročila. Če naročila ne potrdimo v roku 3 delovnih dni, se naročilo šteje za zavrnjeno.

4. člen: Izdelki

Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno prek spletnega mesta. Teh izdelkov ali storitev je lahko omejena količina in jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našimi pravili o vračanju.

Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov, ki so prikazani v trgovini. Zaradi tehničnih nastavitev elektronske naprave, ki jo uporabnik uporablja za ogled platform, se lahko zgodi, da slike in barve, prikazane v opisih izdelkov, ne ustrezajo dejanskim značilnostim izdelka. Za slike na platformah velja, da so približna predstavitev videza izdelka v okviru običajnih tolerančnih meja.

Pridržujemo si pravico do omejitve količin vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenijo po naši izključni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo ponujati kateri koli izdelek.

Prodajalec se zavezuje, da bo uporabniku dobavil izdelke, ki so v skladu s pogodbo. Za izdelke, ki jih prodajalec ponuja uporabnikom prek platform, veljajo pravne obveznosti v zvezi s prodajalčevim jamstvom za skladnost izdelka s pogodbo.

5. člen: Pravica prodajalca do omejitve storitve in do zavrnitve naročila

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, zlasti v primerih, ko se zdi, da so naročila oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej.

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico in/ali naročila, ki uporabljajo isti računski in/ali dostavni naslov. Če spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti tako, da bomo stopili v stik z elektronskim naslovom in/ali računskim naslovom/telefonsko številko, ki ste ju navedli ob oddaji naročila.

Strinjate se, da boste za vse nakupe v naši trgovini zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in druge podatke, vključno z vašim elektronskim naslovom ter številkami in datumi veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

6. člen: Orodja tretjih oseb

Zagotovimo vam lahko dostop do orodij tretjih oseb, ki jih ne spremljamo, nad njimi nimamo nadzora niti jih ne vnašamo.

Potrjujete in se strinjate, da dostop do takih orodij zagotavljamo "kot je" in "kot je na voljo" brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Nimamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe izbirnih orodij tretjih oseb ali bi bila z njo povezana.

Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate na lastno odgovornost in po lastni presoji, pri čemer se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi ustrezni ponudniki tretjih oseb zagotavljajo orodja, in da se z njimi strinjate.

V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve prav tako veljajo ti Splošni pogoji.

7. člen: Hiperpovezave tretjih oseb

Vsebina, izdelki in storitve, ki so na voljo preko naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.

Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preučevanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti in ne jamčimo in ne odgovarjamo za katero koli gradivo, spletna mesta ali za katero koli drugo gradivo, izdelke ali storitve tretjih oseb.

Nismo odgovorni za kakršno koli škodo ali škodo v zvezi z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali katere koli druge transakcije v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Prosimo, da natančno preberete politike in prakse tretjih oseb in se prepričate, da jih razumete, preden se lotite kakršne koli transakcije. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb morate nasloviti na tretjo osebo.

8. člen: Komentarji, mnenja in druga vsebina uporabnikov

Če na našo zahtevo pošljete določene posebne prispevke (na primer prijave za natečaj) ali brez naše zahteve pošljete kreativne ideje, predloge, načrte, komentarje, mnenja ali drugo gradivo, bodisi na spletu, po elektronski pošti, navadni pošti ali kako drugače (skupaj »vsebina uporabnikov«), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo v katerem koli mediju vso vsebino, ki nam jo posredujete. Nismo dolžni:

 • hraniti vsebine kot zaupne;
 • plačati uporabniku za njegovo vsebino ali mu na kakšen drug način zagotoviti protivrednost, razen če določimo drugače (npr. v natečajnem razpisu predvidimo protivrednost za vsebino uporabnikov); ali
 • odgovoriti na vsebino uporabnikov.

Vsebina uporabnikov ne sme:

 • kršiti pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi ali drugimi pravicami,
 • vsebovati klevetniškega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali vsebovati računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani.

Prodajalec ne pregleduje in ne more pregledovati vsebine uporabnikov. Pridružujemo pa si pravico, da odstranimo vsebino uporabnikov, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, klevetniška, obrekljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te Splošne pogoje. Prav tako bo prodajalec odstranil ali onemogočil dostop do vsebine na podlagi sodne odločbe, inšpekcijske odločbe, odločbe drugega pristojnega organa ali če je prodajalcu na kakšen drug način znano, da je vsebina protipravna.

Uporabnik pri objavi vsebine ne sme uporabljati lažnega elektronskega naslova, se pretvarjati, da je nekdo drug, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora vsebine.

Za vsebino in njeno točnost je izključno odgovoren uporabnik, ki jo je objavil. Zanje ne prevzemamo odgovornosti, razen v zakonsko predvidenih primerih.

9. člen: Osebni podatki

Osebne podatke uporabnika obdelujemo za namene in v skladu s postopki, ki so podrobno opisani v Politiki zasebnosti.

Zavedate se, da se vaša vsebina (brez podatkov o kreditni kartici) lahko prenese nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih ter (b) spremembe zaradi skladnosti in prilagajanja tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.

10. člen: Napake, netočnosti in opustitve

Občasno se na našem spletnem mestu ali v storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve informacij. V primeru bistvenih sprememb bomo kupca o tem naknadno obvestili in mu omogočili preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Po najboljših močeh se trudimo zagotavljati točne in najnovejše informacije na spletnem mestu. Ne jamčimo ali zagotavljamo, da je vsebina tega spletnega mesta točna ali zanesljiva, da bo spletno mesto brez napak ali virusov ali da bo vaš dostop do spletnega mesta in uporaba spletnega mesta neprekinjena in varna. Pridržujemo si pravico do občasne onesposobitve dostopa do spletne strani za nedoločen čas, ne da bi vas o tem predhodno obvestili. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

11. člen: Prepovedana uporaba spletnega mesta

Poleg drugih prepovedi, ki so določene v teh Splošnih pogojih, je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino:

 • za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste kode, datotek ali programov, ki bo ali bi lahko bila uporabljena na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta;
 • za zbiranje ali sledenje osebnih podatkov drugih;
 • za neželeno pošiljanje (spam), pridobivanje občutljivih podatkov na goljufiv način (phsihing ali pretexting), preusmerjanje na neželena spletna mesta (pharming), spletno strganje podatkov (scraping), škodljivo spletno indeksiranje (spider) ali spletno plazenje (crawling);
 • za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali
 • za motenje ali izogibanje varnostnim funkcijam storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta.
Prav tako je z uporabo spletnega mesta ali njegove vsebine prepovedano:
 • kršiti katere koli mednarodne, nacionalne ali lokalne predpise ali pravila;
 • posegati v ali kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih;
 • nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti;
 • predložiti lažne ali zavajajoče informacije.

Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

12. člen: Omejitev odgovornosti

Uporabnik mora pred obiskom spletnega mesta na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Uporabnik svojo uporabo ali nezmožnost uporabe storitve izvaja na lastno odgovornost.

13. člen: Odškodnina v primeru kršitve s strani uporabnika

Uporabnik se zavezuje, da bo Fi by Gaja, partnerjem, dobaviteljem in zaposlenim povrnil škodo in varoval pred kakršno koli terjatvijo ali zahtevkom (vključno z razumnimi stroški odvetnikov), ki ga ima ali vloži tretja oseba zaradi ali izhajajoč iz uporabnikove kršitve teh Splošnih pogojev ali dokumentov, na katere se ti Splošni pogoji sklicujejo, ali uporabnikove kršitve katerega koli predpisa ali pravic tretje osebe.

14. člen: Cene izdelkov

Prodajne cene v spletni trgovini https://fibygaja.com/sl so izražene v evrih, DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Prodajne cene izdelkov, ki so prikazane na spletni strani, ne vključujejo stroškov poštnine, ki jih v celoti nosi uporabnik.

Za prodajno ceno se šteje cena, ki je bila na spletni strani objavljena v času oddaje naročila. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

15. člen: Način plačila

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • s plačilno kartico Visa, Mastercard,
 • plačilo preko Paypal,
 • po plačilnem nalogu.

16. člen: Stroški pošiljanja in dostava izdelkov

Ker so izdelki prodajalca trajnostni in zaradi želje po zmanjšanju zalog, je skoraj vsak izdelek izdelan šele ob naročilu, zato se prodajalec zavezuje, da bo izdelek izdelal in poslal najkasneje v 16 dneh. Če je izdelek na zalogi, bo poslan v 3 dneh.

Znotraj Slovenije stroški pošiljanja znašajo 5 EUR, čas pošiljanja pa do 3 delovne dni.

Prodajalec poleg Slovenije dostavlja tudi v druge države EU, pri čemer stroški pošiljanja znašajo 10 EUR, čas pošiljanja pa do 10 delovnih dni.

Prodajalec dostavlja tudi v tretje države, pri čemer stroški pošiljanja znašajo 20 EUR, čas pošiljanja pa do 16 delovnih dni.

17. člen: Pravica do odstopa od pogodbe/vračilo blaga

Uporabnik ima pri nakupu na daljavo pravico do odstopa od pogodbe v roku 14 dni od prejema blaga. Uporabnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne blago. Uporabnik pravico do odstopa od pogodbe uveljavi na način, da o nameravanem odstopu od pogodbe obvesti prodajalca tako, da na elektronski naslov gaja@fibygaja.com pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. V tem primeru prodajalec nemudoma pošlje uporabniku po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšne odstopne izjave. Šteje se, da je uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec uporabniku v 14 dneh od prejema odstopne izjave uporabnika vrne celotno kupnino in prvotne stroške pošiljanja izdelka, razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izvirajo iz uporabnikove izbire načina dostave in presegajo najcenejšo opcijo dostave izdelka. Stroške poštnine za vračilo izdelka krije uporabnik, ki se odštejejo od zneska vrnjene kupnine.

Prodajalec je upravičen do začasnega zadržanja vračila kupnine do prejema vrnjenih izdelkov oziroma dokler uporabnik ne dokaže, da je izdelke odposlal. Prodajalec izvede vračilo kupnine z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je izbral uporabnik za plačilo naročila.

V primeru odstopa od pogodbe mora uporabnik kupljen izdelek vrniti prodajalcu v 14 dneh od podaje odstopne izjave. Uporabnik je dolžan izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, tj. v enakem stanju kot jih je prejel z vsemi originalnimi etiketami. Uporabnik je pri vračilu izdelka dolžan poskrbeti, da je originalna embalaža zaščitena pred poškodbami, tujimi napisi oziroma oznakami in nalepkami. V primeru, da pogoji iz prejšnjih dveh povedi niso izpolnjeni, prodajalec izdelke vrne uporabniku na njegove stroške.

Izdelek uporabnik vrne na sledeči naslov:

Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi - oblikovalka

Pod Sedovnikom 17

6210 Sežana

Slovenija

V primeru kakršnihkoli dvomov ali vprašanj v zvezi s postopkom vračila izdelkov se lahko uporabnik za vsa pojasnila obrne na elektronski naslov gaja@fibygaja.com.

18. člen: Jamčevanje skladnosti izdelka s pogodbo

Prodajalec jamči za skladnost izdelka s pogodbo in se zavezuje uporabniku dostaviti izdelke, ki so v skladu s pogodbo. Uporabnik s sprejemom teh Splošnih pogojev izrecno potrjuje, da se strinja, da naravni izgled materialov, iz katerih so izdelki, ne šteje za neskladnost izdelka s pogodbo. Uporabnik potrjuje in sprejema, da morebitne napake ali škoda, ki so posledica nesreče, za katero je delno odgovoren uporabnik zaradi neuporabe izdelka skladno z njegovo predvideno uporabo ali zaradi normalne obrabe izdelka, niso zajete z jamčevanjem.

Prodajalec je odgovoren za kakršnokoli neskladnost izdelka (stvarna napaka), ki obstaja v trenutku dobave izdelka, če se takšna neskladnost pokaže v 2 letih od dobave izdelka. Uporabnik izgubi pravice iz jamčevanja, če v 2 mesecih od dneva odkritja neskladnosti, o tej ne obvesti prodajalca. Uporabnik prijavi neskladnost izdelka s pogodbo, tako da neskladnost izdelka sporoči na elektronski naslov gaja@fibygaja.com. Uporabnik mora v sporočilu natančno opisati napake izdelka in priložiti fotografije izdelka, s katerimi dokazuje napake. Domneva se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 1 leta od dobave blaga.

Če je napaka izkazana, prodajalec nosi stroške vračila blaga. Če prodajalec na podlagi analize fotografij oceni, da neskladnost izdelka s pogodbo ni izkazana, lahko uporabnik izdelek vrne prodajalcu na lastne stroške, z namenom, da prodajalec izvede pregled izdelka na sedežu prodajalca. Po prejemu izdelka bo prodajalec pregledal izdelek in uporabnika obvestilo o prejemu izdelka in izkazanosti napake.

Če izdelek ni v skladu s pogodbo lahko uporabnik od prodajalca zahteva, da izdelek popravi ali zamenja z novim brezhibnim izdelkom. Če je izbrani naknadni izpolnitveni zahtevek neizvedljiv ali prodajalcu v primerjavi z drugim povzroči nesorazmerne stroške, ga ima prodajalec pravico zavrniti in izbrati drugega. Če prodajalec ne vzpostavi skladnosti izdelka s pogodbo, ima uporabnik pravico zahtevati znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe.

Izdelek uporabnik pošlje na sledeči naslov:

Gaja Hanzel, samozaposlena v kulturi - oblikovalka

Pod Sedovnikom 17

6210 Sežana

Slovenija

V primeru kakršnihkoli dvomov ali vprašanj v zvezi z jamčevanjem skladnosti izdelka s pogodbo se lahko uporabnik za vsa pojasnila obrne na elektronski naslov gaja@fibygaja.com.

19. člen: Splošne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh Splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost drugih določb Splošnih pogojev in Splošnih pogojev kot celote. Splošni pogoji ostanejo v veljavi brez neveljavne pogodbene določbe, kot da ta pogodbena določba ne bi bila nikoli dogovorjena.

Če ne vztrajamo pri vašem izpolnjevanju obveznosti po teh Splošnih pogojih do nas ali ne uveljavljamo svojih pravic v razmerju do vas, to ne pomeni, da smo se svojim pravicam v razmerju do vas odpovedali in da vam teh obveznosti ni treba spoštovati.

20. člen: Odstop od pogodbe s strani prodajalca

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh Splošnih pogojev s strani uporabnika ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe brez predhodnega obvestila uporabniku.

21. člen: Veljavno pravo in pristojno sodišče

Te Splošne pogoje v celoti ureja slovensko pravo. Stranke se lahko dogovorijo, da se uporablja drugo pravo. Za vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago, izvajanjem ali odpovedjo Splošnih pogojev ali katerega koli sporazuma je izključno pristojno sodišče, na območju uporabnikovega kraja prebivanja ali stalnega prebivališča.

22. člen: Sprememba Splošnih pogojev

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi ali spremeni Splošne pogoje, če je to potrebno za uskladitev Splošnih pogojev z zakonskimi določbami, prilagoditev Splošnih pogojev postopkom prodaje ali iz tehničnih razlogov. Prodajalec posodobljeno različico Splošnih pogojev objavi na tem spletnem mestu. Uporabnika zavezujejo Splošni pogoji, ki so objavljeni na tej spletni strani v trenutku oddaje naročila.

23. člen: Kontaktni podatki

Za pomoč ali dodatne informacije se lahko uporabnik obrne na elektronski naslov gaja@fibygaja.com.

24. člen: Veljavnost

Ti Splošni pogoji prodajalca so veljavni od 20.01.2023 do njihovega preklica oz. do sprejema novih Splošnih pogojev prodajalca.